ALGEMENE VOORWAARDEN


Reservatie en betaling

 • Bij reservatie verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De reservatie is pas geldig na het betalen van het gevraagde voorschot. 
 • De borg bedraagt 200 eur per tent en dient samen met het huurgeld betaald te worden vóór aanvang van de huurperiode. (enkel bij afhaling van een gehuurde tent)

Verantwoordelijkheid

 • De tent mag enkel geplaatst worden op een gladde, propere ondergrond. Nooit op kiezel of op enig andere ruwe ondergrond.
 • Het is verplicht de tent te verankeren met het de bijgeleverde haringenset.
 • De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de hele huurperiode (zowel voor vandalisme, brand, water, rook-en stormschade, diefstal, of andere beschadigingen) en dient de goederen in dezelfde staat en op de afgesproken plaats terug in te leveren.
 • De huurder zal de verhuurder bij beschadiging steeds op de hoogte brengen, dit op het moment dat het gebeurt, op het nummer 0473 56 40 73.
 • De gehuurde goederen mogen niet verder verhuurd worden.
Levering, afhaling of retournering

 • Op het afgesproken tijdstip en locatie dient de verhuurder onmiddellijk ontvangen te worden door de huurder of toch uiterlijk binnen de 10 minuten. Vanaf de 11e minuut dient er een wachtvergoeding betaald te worden van 10 eur per begonnen kwartier.
 • Wanneer de goederen worden afgehaald zal er steeds een tijdstip worden afgesproken.  De huurder dient dit tijdstip ten allen tijden te respecteren.  De aanwezigheid van de verhuurder zal enkel 15 min vóór tot 15 min na het afgesproken tijdstip gegarandeerd zijn.

 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

 • Indien het gehuurde materiaal niet binnen de afgesproken uren teruggebracht wordt, zal een extra huurdag aangerekend worden. Indien het materiaal niet binnen de 24u na het verstrijken van het afgesproken tijdstip teruggebracht wordt, zal er aangifte gedaan worden van diefstal.

 • Alle gehuurde goederen zullen na de verhuurperiode gecontroleerd worden. Indien de huurder bij deze controle aanwezig wenst te zijn, dient hij dit ten laatste bij het inleveren van de goederen aan de verhuurder te melden. Beide partijen maken een afspraak over het tijdstip van controle. De controle zal plaatsvinden binnen de 24u na inlevering. Als vervuiling of andere schade wordt vastgesteld zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de controle door Bell Events bindend en zullen de kosten hiervan aan de huurder doorgerekend worden.

Schade, verlies of diefstal

 • Bij vlekken op het canvas veroorzaakt door de huurder mag de verhuurder de kosten voor het reinigen van het canvas doorrekenen aan de huurder. 
 • Bij beschadiging of verlies van de gehuurde goederen is de huurder gehouden tot betaling van de nieuwprijs van de gehuurde goederen aan de verhuurder of de herstelling. De borg zal bij deze ingehouden worden.

Annulatie

 • Bij annulatie meer dan een maand op voorhand, wordt er een administratieve kost van 25 euro in rekening gebracht. Bij annulatie tussen 30 dagen en 1 week op voorhand, wordt een kost van 30% aangerekend. Minder dan 1 week op voorhand bedraagt de kost 75% van de huurprijs. Annulatie bij uitzonderlijke gevallen (sterfte of ziekte) is kosteloos.
 • Indien de verhuurder van mening is dat de gehuurde goederen risico lopen door nefaste weersomstandigheden e.d., kan hij de overeenkomst eenzijdig opzeggen. Het gestorte voorschot wordt terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materiaal.

Bell Events blijft ten alle tijden eigenaar van de verhuurde goederen.