Beschikbaarheid 2023 ingerichte tenten

In de kalender zijn de beschikbare periodes aangeduid in het wit.  De tenten worden telkens voor min. 2 nachten verhuurd, wat betekent dat er telkens minstens 3 aaneengesloten witte vakjes nodig zijn om te kunnen reserveren.

  • Voor gewone weekends geldt dat we de tent komen opzetten op vrijdagavond vanaf 18u en terug ophalen op zondag in de namiddag.
  • Voor lange weekends en de zomervakantieperiode zijn andere opzet-en afbraakmomenten mogelijk, die ook in het wit zijn aangeduid in de kalender, en waarvoor de uren van op-en afbraak meestal ook na de gewone kantooruren vallen.